Kadra pedagogiczna

TRZEBOSZ

dyr. przedszkola – mgr Katarzyna Kowalska

nauczyciel mianowany – Krystyna Jagodzik

nauczyciel mianowany – Alina Witek

religia – ks Robert Zając

Golina Wielka

nauczyciel mianowany – mgr Karolina Busza

nauczyciel kontraktowy – mgr Ewelina Kaczmarek

nauczyciel kontraktowy – mgr Magdalena Skopińska

grupa 6- latków w Szkole Podstawowej w Golinie W.

nauczyciel dyplomowany – mgr Magdalena Sowińska

religia – ks Robert Zając

Kawcze

nauczyciel mianowany – Wiesława Świerzewska

religia – ks Piotr Rogólski

We wszystkich budynkach języka angielskiego uczy Marta Maćkowiak, a zajęcia z logopedii prowadzi Izabela Akaczonek.