Kadra obsługowa

Przedszkole w Trzeboszu:

Krystyna Woźniak (kucharka)
Martyna Winiarska (pomoc kucharki)
Aneta Kmiecik (pomoc nauczyciela)
Teresa Świtalska (intendent)

Przedszkole w Trzeboszu
o/ Golina Wielka:

Marta Rochowska (kucharka)
Edyta Krüger (pomoc kucharki)
Krystyna Maćkowiak (woźna oddziałowa)
Bernadetta Prałat (intendent)
Edyta Maciejewska ( pomoc nauczyciela)

Przedszkole w Trzeboszu
o/ Kawcze:

Halina Kasprzak (kucharka)
Krystyna Kistowska (pomoc nauczyciela)

Leave a Reply